k.ú.: 628794 - Dolní Břežany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539210 - Dolní Břežany NUTS5 CZ020A539210
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1068 3248786
zahrada 489 299624
ovoc. sad 11 38652
travní p. 139 94735
lesní poz 16 455882
vodní pl. nádrž umělá 7 29830
vodní pl. rybník 1 1493
vodní pl. tok přirozený 37 10429
vodní pl. tok umělý 3 3936
zast. pl. společný dvůr 1 152
zast. pl. zbořeniště 4 53
zast. pl. 1034 224888
ostat.pl. jiná plocha 188 142006
ostat.pl. manipulační pl. 63 46470
ostat.pl. neplodná půda 25 29016
ostat.pl. ostat.komunikace 215 159523
ostat.pl. silnice 53 102433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 24642
ostat.pl. zeleň 39 145969
Celkem KN 3405 5058519
Par. DKM 10 2755
Par. KMD 3395 5055764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 39
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 557
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 6
Celkem BUD 998
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 483
byt.z. garáž 75
byt.z. j.nebyt 66
obč.z. byt 24
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 26
Celkem JED 676
LV 1636
spoluvlastník 2877

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 08.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 10.02.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:15

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.