k.ú.: 628778 - Dolní Březinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1203471
zahrada 183 170891
travní p. 267 307180
lesní poz 58 212233
vodní pl. nádrž umělá 2 1896
vodní pl. rybník 7 15158
vodní pl. tok přirozený 14 16135
vodní pl. tok umělý 1 23
vodní pl. zamokřená pl. 2 2039
zast. pl. zbořeniště 5 813
zast. pl. 190 55829
ostat.pl. dobývací prost. 5 38663
ostat.pl. dráha 3 5951
ostat.pl. jiná plocha 82 32431
ostat.pl. manipulační pl. 6 28717
ostat.pl. neplodná půda 23 12497
ostat.pl. ostat.komunikace 86 56168
ostat.pl. pohřeb. 2 1047
ostat.pl. silnice 8 20887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5297
ostat.pl. zeleň 1 723
Celkem KN 1145 2188049
Par. KMD 1145 2188049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 234
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 19:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.