k.ú.: 628778 - Dolní Březinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1155801
zahrada mez, stráň 3 1930
zahrada 179 200306
travní p. mez, stráň 14 11000
travní p. 190 305922
lesní poz mez, stráň 2 47926
lesní poz 45 164307
vodní pl. nádrž přírodní 1 3057
vodní pl. nádrž umělá 2 1896
vodní pl. rybník 7 15158
vodní pl. tok přirozený 12 13176
vodní pl. tok umělý 1 23
vodní pl. zamokřená pl. 2 2039
zast. pl. zbořeniště 2 269
zast. pl. 194 55537
ostat.pl. dráha 4 6026
ostat.pl. jiná plocha 92 75594
ostat.pl. manipulační pl. 3 19995
ostat.pl. mez, stráň 1 291
ostat.pl. neplodná půda 21 15258
ostat.pl. ostat.komunikace 66 60725
ostat.pl. pohřeb. 2 1047
ostat.pl. silnice 7 20812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5495
ostat.pl. zeleň 3 4427
Celkem KN 976 2188017
Par. KMD 976 2188017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 237
spoluvlastník 330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1824 02.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.09.2020 09:27

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.