k.ú.: 628751 - Dolní Brusnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 554863 - Dolní Brusnice NUTS5 CZ0525554863
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1194973
zahrada 141 167625
travní p. 277 1090960
lesní poz 120 899940
vodní pl. nádrž přírodní 1 67833
vodní pl. nádrž umělá 3 5456
vodní pl. tok přirozený 11 11165
vodní pl. tok umělý 5 3625
vodní pl. zamokřená pl. 1 632
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 10 1604
zast. pl. 204 64839
ostat.pl. dráha 2 31533
ostat.pl. jiná plocha 35 8195
ostat.pl. manipulační pl. 77 55501
ostat.pl. neplodná půda 106 103643
ostat.pl. ostat.komunikace 126 109390
ostat.pl. pohřeb. 1 1809
ostat.pl. silnice 6 14093
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 26473
ostat.pl. zeleň 4 5200
Celkem KN 1249 3864503
Par. DKM 1249 3864503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 39
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 14
LV 225
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2006 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 08.03.2005 1:1000 31.03.2005 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.10.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 01:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.