k.ú.: 628743 - Dolní Branná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579122 - Dolní Branná NUTS5 CZ0525579122
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 2901269
zahrada 315 322309
ovoc. sad 1 5751
travní p. mez, stráň 24 35023
travní p. 553 2356538
lesní poz 95 1286687
vodní pl. nádrž umělá 5 9351
vodní pl. tok přirozený 40 118217
vodní pl. tok umělý 6 5708
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 540 124719
ostat.pl. dráha 1 38218
ostat.pl. jiná plocha 163 254415
ostat.pl. manipulační pl. 29 62233
ostat.pl. mez, stráň 6 7019
ostat.pl. neplodná půda 2 511
ostat.pl. ostat.komunikace 183 175413
ostat.pl. pohřeb. 2 2607
ostat.pl. silnice 21 111519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21787
ostat.pl. zeleň 33 73438
Celkem KN 2216 7912910
Par. DKM 2216 7912910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 335
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 531
byt.z. byt 11
obč.z. byt 2
Celkem JED 13
LV 545
spoluvlastník 757

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2004 domapování - intravilán
DKM-KPÚ 25.10.2001 1:1000 07.11.2001 *) KPÚ - extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.