k.ú.: 628727 - Dolní Boříkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 719664
zahrada 115 54878
travní p. 610 4850341
lesní poz 117 4093757
vodní pl. nádrž přírodní 2 1234
vodní pl. tok přirozený 35 41009
vodní pl. zamokřená pl. 3 2524
zast. pl. společný dvůr 6 421
zast. pl. zbořeniště 37 12037
zast. pl. 179 74372
ostat.pl. jiná plocha 78 62112
ostat.pl. manipulační pl. 7 4586
ostat.pl. neplodná půda 46 80961
ostat.pl. ostat.komunikace 126 139293
ostat.pl. pohřeb. 1 1246
ostat.pl. silnice 7 42234
ostat.pl. zeleň 33 67511
Celkem KN 1436 10248180
Par. DKM 625 5820773
Par. KMD 811 4427407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 247
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 06.06.2016 1:1000 15.06.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.