k.ú.: 628719 - Dolní Bory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595641 - Bory NUTS5 CZ0635595641
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2510082
zahrada 158 88273
travní p. 355 1279487
lesní poz les s budovou 3 123
lesní poz 228 6112938
vodní pl. nádrž umělá 4 83247
vodní pl. rybník 4 18392
vodní pl. tok přirozený 6 7400
vodní pl. tok umělý 31 26460
zast. pl. společný dvůr 3 333
zast. pl. zbořeniště 10 3167
zast. pl. 213 80489
ostat.pl. jiná plocha 55 56067
ostat.pl. manipulační pl. 3 8905
ostat.pl. neplodná půda 118 57213
ostat.pl. ostat.komunikace 119 165626
ostat.pl. pohřeb. 1 442
ostat.pl. silnice 3 44909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4263
ostat.pl. zeleň 5 3164
Celkem KN 1630 10550980
Par. DKM 1 124
Par. KMD 1629 10550856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 208
LV 258
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 07:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.