k.ú.: 628697 - Dolní Bezděkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 505030 - Dolní Bezděkov NUTS5 CZ0531505030
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 1485693
zahrada 161 83135
ovoc. sad 2 5066
travní p. 21 26739
vodní pl. nádrž umělá 5 1493
vodní pl. tok přirozený 2 816
vodní pl. tok umělý 30 4147
vodní pl. zamokřená pl. 2 4858
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 131 54206
ostat.pl. jiná plocha 17 3048
ostat.pl. manipulační pl. 11 17302
ostat.pl. neplodná půda 16 8529
ostat.pl. ostat.komunikace 44 24020
ostat.pl. silnice 7 25347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5018
ostat.pl. zeleň 6 1470
Celkem KN 603 1751067
Par. DKM 603 1751067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 119
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 186
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.05.2002 1:1000 25.07.2002 *)
DKM 1:1000 21.11.1994 25.07.2002
DKM 1:1000 21.11.1994
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 14:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.