k.ú.: 628689 - Dolní Bezděkov u Kladna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532142 - Bratronice NUTS5 CZ0203532142
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1013634
zahrada 93 45497
ovoc. sad 2 7684
travní p. 108 228913
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz les(ne hospodář) 3 10376
lesní poz 14 1899024
vodní pl. rybník 1 2004
vodní pl. tok přirozený 21 9344
zast. pl. 139 34702
ostat.pl. jiná plocha 43 11429
ostat.pl. manipulační pl. 1 127
ostat.pl. neplodná půda 29 23384
ostat.pl. ostat.komunikace 40 27449
ostat.pl. pohřeb. 2 5867
ostat.pl. silnice 9 53894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 370
ostat.pl. zeleň 14 28312
Celkem KN 594 3402041
Par. KMD 594 3402041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 130
LV 144
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 22.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 29.09.2020 06:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička