k.ú.: 628671 - Vliněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534765 - Dolní Beřkovice NUTS5 CZ0206534765
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 3630543
vinice 1 12441
zahrada 100 70419
ovoc. sad 5 22966
travní p. 5 5584
lesní poz 4 21436
vodní pl. nádrž umělá 74 603409
vodní pl. tok přirozený 2 182458
vodní pl. zamokřená pl. 1 801
zast. pl. společný dvůr 2 372
zast. pl. zbořeniště 12 4600
zast. pl. 154 73311
ostat.pl. dobývací prost. 39 200996
ostat.pl. dráha 61 114591
ostat.pl. jiná plocha 80 121399
ostat.pl. manipulační pl. 137 306007
ostat.pl. neplodná půda 18 24450
ostat.pl. ostat.komunikace 73 122144
ostat.pl. pohřeb. 2 6177
ostat.pl. silnice 5 34732
ostat.pl. zeleň 5 63092
Celkem KN 1242 5621928
Par. KMD 1242 5621928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 153
LV 239
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 10.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.