k.ú.: 628671 - Vliněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534765 - Dolní Beřkovice NUTS5 CZ0206534765
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 3630419
vinice 1 12441
zahrada 100 70880
ovoc. sad 5 22966
travní p. 5 5584
lesní poz 4 21436
vodní pl. nádrž umělá 74 603409
vodní pl. tok přirozený 2 182458
vodní pl. zamokřená pl. 1 801
zast. pl. společný dvůr 2 372
zast. pl. zbořeniště 12 4600
zast. pl. 153 73074
ostat.pl. dobývací prost. 40 201946
ostat.pl. dráha 61 114591
ostat.pl. jiná plocha 78 120225
ostat.pl. manipulační pl. 137 306007
ostat.pl. neplodná půda 18 24450
ostat.pl. ostat.komunikace 73 122388
ostat.pl. pohřeb. 2 6177
ostat.pl. silnice 5 34732
ostat.pl. zeleň 5 63092
Celkem KN 1240 5622048
Par. KMD 1240 5622048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 152
LV 245
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 10.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 23:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.