k.ú.: 628654 - Dolní Beřkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534765 - Dolní Beřkovice NUTS5 CZ0206534765
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 551 3399071
zahrada 447 285364
ovoc. sad 19 117686
travní p. 11 32466
lesní poz 158 1070598
vodní pl. nádrž umělá 2 3717
vodní pl. tok přirozený 8 361936
vodní pl. tok umělý 4 9905
zast. pl. společný dvůr 7 2035
zast. pl. zbořeniště 3 4051
zast. pl. 561 725967
ostat.pl. dráha 63 96847
ostat.pl. jiná plocha 213 175415
ostat.pl. manipulační pl. 60 211334
ostat.pl. neplodná půda 31 38901
ostat.pl. ostat.komunikace 120 155393
ostat.pl. silnice 16 73702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15926
ostat.pl. zeleň 27 79646
Celkem KN 2306 6859960
Par. KMD 2306 6859960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 290
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 554
byt.z. byt 24
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 584
spoluvlastník 835

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2017
S-SK GS 1:2880 1840 04.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.05.2019 16:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.