k.ú.: 628603 - Líté - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566420 - Líté NUTS5 CZ0325566420
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 522923
zahrada 150 87533
travní p. 349 1021899
lesní poz les s budovou 22 886
lesní poz 497 3907959
vodní pl. nádrž přírodní 1 11604
vodní pl. nádrž umělá 4 1640
vodní pl. rybník 4 43199
vodní pl. tok přirozený 6 9960
vodní pl. tok umělý 82 7597
vodní pl. zamokřená pl. 20 3424
zast. pl. společný dvůr 9 564
zast. pl. zbořeniště 2 158
zast. pl. 237 85365
ostat.pl. jiná plocha 72 42092
ostat.pl. manipulační pl. 40 61370
ostat.pl. neplodná půda 24 24795
ostat.pl. ostat.komunikace 238 124813
ostat.pl. silnice 19 35260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4129
ostat.pl. zeleň 18 8986
Celkem KN 1895 6006156
Par. DKM 1895 6006156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 68
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 254
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 266
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2020 KoPÚ zhotovená nad DKM
DKM 1:1000 06.12.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1982 05.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 01.10.2020 06:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička