k.ú.: 628522 - Dolní Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541800 - Dolní Bečva NUTS5 CZ0723541800
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 870291
zahrada 500 408134
ovoc. sad 1 2626
travní p. mez, stráň 17 15846
travní p. 1670 2771136
lesní poz les s budovou 3 158
lesní poz ostat.komunikace 1 3344
lesní poz 605 13883808
vodní pl. nádrž přírodní 3 1629
vodní pl. nádrž umělá 5 989
vodní pl. rybník 2 521
vodní pl. tok přirozený 155 262580
vodní pl. tok umělý 1 323
zast. pl. zbořeniště 35 5059
zast. pl. 1188 194037
ostat.pl. jiná plocha 245 139613
ostat.pl. manipulační pl. 18 14452
ostat.pl. neplodná půda 825 805252
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1126
ostat.pl. ostat.komunikace 516 354572
ostat.pl. silnice 24 64429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 232475
ostat.pl. zeleň 13 4097
Celkem KN 6373 20036497
Par. KMD 6373 20036497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 561
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 172
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 129
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 74
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1147
byt.z. byt 51
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 57
LV 1391
spoluvlastník 3980

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 01:15

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.