k.ú.: 628522 - Dolní Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541800 - Dolní Bečva NUTS5 CZ0723541800
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 865832
zahrada 514 423334
ovoc. sad 1 2626
travní p. mez, stráň 17 15846
travní p. 1716 2808169
lesní poz les s budovou 3 158
lesní poz ostat.komunikace 1 3344
lesní poz 608 13886531
vodní pl. nádrž přírodní 3 1629
vodní pl. nádrž umělá 5 989
vodní pl. rybník 2 521
vodní pl. tok přirozený 155 262580
vodní pl. tok umělý 1 323
zast. pl. zbořeniště 35 5059
zast. pl. 1189 194113
ostat.pl. jiná plocha 251 141594
ostat.pl. manipulační pl. 18 14452
ostat.pl. neplodná půda 784 753383
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1126
ostat.pl. ostat.komunikace 514 353730
ostat.pl. silnice 24 64429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 232475
ostat.pl. zeleň 13 4097
Celkem KN 6396 20036340
Par. KMD 6396 20036340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 566
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 171
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 129
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 74
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1149
byt.z. byt 51
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 57
LV 1399
spoluvlastník 4030

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 20:11

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.