k.ú.: 628506 - Dolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532819 - Slaný NUTS5 CZ0203532819
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 10 80225
orná půda plantáž dřevin 1 11224
orná půda 369 3682877
zahrada mez, stráň 1 527
zahrada 204 173717
ovoc. sad 31 221524
travní p. mez, stráň 1 185
travní p. 9 9370
lesní poz 12 51778
vodní pl. nádrž umělá 2 2006
vodní pl. tok přirozený 15 16620
vodní pl. tok umělý 1 373
vodní pl. zamokřená pl. 10 3969
zast. pl. zbořeniště 2 506
zast. pl. 276 111709
ostat.pl. jiná plocha 51 38920
ostat.pl. manipulační pl. 9 12199
ostat.pl. mez, stráň 26 22011
ostat.pl. neplodná půda 26 38490
ostat.pl. ostat.komunikace 71 94398
ostat.pl. pohřeb. 1 1996
ostat.pl. silnice 10 70696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4688
ostat.pl. zeleň 9 11637
Celkem KN 1148 4661645
Par. KMD 1148 4661645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 204
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 276
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 352
spoluvlastník 498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
S-SK GS 1:2880 1840 26.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 15:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.