k.ú.: 628379 - Svrčovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 2579652
zahrada 143 104058
travní p. 258 851318
lesní poz 67 785968
vodní pl. nádrž umělá 15 13136
vodní pl. tok přirozený 36 48719
vodní pl. zamokřená pl. 3 581
zast. pl. společný dvůr 1 614
zast. pl. zbořeniště 1 567
zast. pl. 178 67328
ostat.pl. jiná plocha 99 239780
ostat.pl. manipulační pl. 15 26441
ostat.pl. neplodná půda 53 53181
ostat.pl. ostat.komunikace 97 107845
ostat.pl. silnice 21 21223
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5156
ostat.pl. zeleň 1 58
Celkem KN 1487 4905625
Par. DKM 1487 4905625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 11
rozestav. 2
Celkem BUD 177
LV 220
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.1996
S-SK GS 1:2880 1837 18.09.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.