k.ú.: 628352 - Malechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 2541401
zahrada 101 85053
travní p. 307 792180
lesní poz 107 3736448
vodní pl. nádrž přírodní 4 5772
vodní pl. nádrž umělá 1 1154
vodní pl. tok přirozený 87 76731
vodní pl. tok umělý 2 2847
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 111
vodní pl. zamokřená pl. 2 2741
zast. pl. společný dvůr 1 128
zast. pl. zbořeniště 1 339
zast. pl. 116 78853
ostat.pl. jiná plocha 73 54500
ostat.pl. manipulační pl. 28 46915
ostat.pl. neplodná půda 131 61583
ostat.pl. ostat.komunikace 82 58467
ostat.pl. silnice 54 81596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5341
ostat.pl. zeleň 2 917
Celkem KN 1546 7633077
Par. DKM 1546 7633077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 8
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 116
LV 180
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.1996
S-SK GS 1:2880 1837 05.08.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 06:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.