k.ú.: 628336 - Balkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 347033
zahrada 14 7024
travní p. 42 212152
lesní poz 31 580844
vodní pl. tok přirozený 1 6346
zast. pl. 16 8988
ostat.pl. jiná plocha 15 6004
ostat.pl. neplodná půda 1 2198
ostat.pl. ostat.komunikace 20 21055
ostat.pl. silnice 3 15078
Celkem KN 198 1206722
Par. DKM 198 1206722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
LV 23
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1995
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 11:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.