k.ú.: 628336 - Balkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 348634
zahrada 14 7024
travní p. 44 214567
lesní poz 27 576828
vodní pl. tok přirozený 1 6346
zast. pl. 16 8988
ostat.pl. jiná plocha 15 6004
ostat.pl. neplodná půda 1 2198
ostat.pl. ostat.komunikace 20 21055
ostat.pl. silnice 3 15078
Celkem KN 198 1206722
Par. DKM 198 1206722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
LV 23
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1995
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 00:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.