k.ú.: 628310 - Debrno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 539201 - Dolany nad Vltavou NUTS5 CZ0206539201
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1486578
zahrada 59 26792
ovoc. sad 1 2707
travní p. 21 43233
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 31 144165
vodní pl. tok přirozený 6 9217
zast. pl. zbořeniště 1 99
zast. pl. 74 23627
ostat.pl. jiná plocha 34 12862
ostat.pl. manipulační pl. 4 10396
ostat.pl. neplodná půda 39 28137
ostat.pl. ostat.komunikace 46 24569
ostat.pl. silnice 31 39400
Celkem KN 484 1851817
PK 2 107721
Celkem ZE 2 107721
Par. DKM 13 161753
Par. KMD 471 1690064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 89
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.08.2022 06:50

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.