k.ú.: 628212 - Doksy u Máchova jezera - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561495 - Doksy NUTS5 CZ0511561495
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 220
orná půda 408 4900088
zahrada 753 375027
ovoc. sad 1 15900
travní p. 464 1856867
lesní poz les s budovou 418 15951
lesní poz ostat.komunikace 4 8264
lesní poz 455 32384451
vodní pl. nádrž přírodní 1 1695
vodní pl. nádrž umělá 3 914461
vodní pl. rybník 5 3033480
vodní pl. tok přirozený 11 47491
vodní pl. tok umělý 45 40874
vodní pl. zamokřená pl. 61 552402
zast. pl. společný dvůr 11 7539
zast. pl. zbořeniště 19 8273
zast. pl. 3427 587160
ostat.pl. dráha 11 167250
ostat.pl. jiná plocha 787 705019
ostat.pl. manipulační pl. 182 340645
ostat.pl. neplodná půda 229 1149040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 13130
ostat.pl. ostat.komunikace 580 857702
ostat.pl. pohřeb. 1 14133
ostat.pl. silnice 64 409567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 135 536683
ostat.pl. zeleň 180 251780
Celkem KN 8269 49195092
PK 22 34680
Celkem ZE 22 34680
Par. DKM 8269 49195092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 777
č.p. byt.dům 44
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 41
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 72
č.p. obč.vyb. 26
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 246
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 111
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 631
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 394
bez čp/če jiná st. 1064
bez čp/če les.hosp 8
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 31
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 51
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 25
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3737
byt.z. byt 759
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 79
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. rozest. 61
Celkem JED 935
LV 2943
spoluvlastník 4363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.04.2015
DKM 1:1000 19.12.2007 Od-neověř TO.Po KM-D na VVP Ralsko
KM-D 1:2880 30.06.2003 19.12.2007 Od-ověř TO. Na části THM Doksy a FÚO2 Doksy.
FÚO 1:2000 31.12.1977 30.04.2015 Od 1977 dle KP. FÚO 2 Doksy A 1977 na části (dokončeno 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 30.11.2017 Od 1967 dle KP. Fotogramm. S-42. Do S-JTSK transf. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2003 28.02.1824 Postupně zanikala na částech THM-G, FÚO, KM-D.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 30.09.2020 19:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička