k.ú.: 628174 - Horní Dohalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569976 - Dohalice NUTS5 CZ0521569976
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1085706
zahrada 54 33154
travní p. 51 86170
lesní poz 10 221839
vodní pl. nádrž umělá 1 21519
vodní pl. tok umělý 13 5211
zast. pl. společný dvůr 4 515
zast. pl. zbořeniště 1 284
zast. pl. 54 29258
ostat.pl. dráha 1 3056
ostat.pl. jiná plocha 8 2315
ostat.pl. manipulační pl. 18 28706
ostat.pl. ostat.komunikace 31 36622
ostat.pl. silnice 23 23038
ostat.pl. zeleň 5 4269
Celkem KN 426 1581662
Par. DKM 93 919089
Par. KMD 333 662573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 45
LV 104
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.03.2019
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 12:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.