k.ú.: 628166 - Dohalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569976 - Dohalice NUTS5 CZ0521569976
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1687133
zahrada 146 115965
travní p. 130 454708
lesní poz 8 160025
vodní pl. nádrž umělá 2 12126
vodní pl. tok přirozený 5 4469
vodní pl. tok umělý 23 56154
zast. pl. společný dvůr 8 11157
zast. pl. zbořeniště 2 1124
zast. pl. 161 70373
ostat.pl. dráha 16 46194
ostat.pl. jiná plocha 28 12807
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 598
ostat.pl. manipulační pl. 30 35084
ostat.pl. neplodná půda 13 2493
ostat.pl. ostat.komunikace 105 105542
ostat.pl. pohřeb. 2 5485
ostat.pl. silnice 11 27184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 30073
ostat.pl. zeleň 35 33009
Celkem KN 927 2871703
Par. DKM 326 2157346
Par. KMD 601 714357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 25
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 158
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 269
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.01.2020
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 04:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.