k.ú.: 628166 - Dohalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569976 - Dohalice NUTS5 CZ0521569976
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1787803
zahrada 154 117290
travní p. 191 415797
lesní poz 9 161520
vodní pl. nádrž umělá 1 1735
vodní pl. tok přirozený 23 6927
vodní pl. tok umělý 62 44998
zast. pl. společný dvůr 8 11157
zast. pl. zbořeniště 3 1168
zast. pl. 161 70374
ostat.pl. dráha 15 48480
ostat.pl. jiná plocha 26 9498
ostat.pl. manipulační pl. 34 36150
ostat.pl. neplodná půda 43 20539
ostat.pl. ostat.komunikace 114 74686
ostat.pl. pohřeb. 2 5485
ostat.pl. silnice 11 25223
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18279
ostat.pl. zeleň 13 13480
Celkem KN 1194 2870589
Par. KMD 1194 2870589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 25
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 158
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 283
spoluvlastník 801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.07.2019 16:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.