k.ú.: 628042 - Dobšice u Žehuně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537101 - Dobšice NUTS5 CZ0208537101
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 5370020
zahrada 139 115928
ovoc. sad 1 7249
travní p. 58 211570
lesní poz 22 236060
vodní pl. nádrž umělá 2 2000
vodní pl. tok přirozený 6 43708
vodní pl. tok umělý 38 64877
zast. pl. společný dvůr 2 1467
zast. pl. zbořeniště 3 1368
zast. pl. 179 95883
ostat.pl. dráha 9 97519
ostat.pl. dálnice 18 94603
ostat.pl. jiná plocha 61 69938
ostat.pl. manipulační pl. 9 34376
ostat.pl. neplodná půda 13 5308
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 101
ostat.pl. ostat.komunikace 90 127529
ostat.pl. pohřeb. 1 2477
ostat.pl. silnice 29 71749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8638
ostat.pl. zeleň 4 8263
Celkem KN 1349 6670631
Par. KMD 1349 6670631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 121
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 7
LV 415
spoluvlastník 1010

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1841 27.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička