k.ú.: 628042 - Dobšice u Žehuně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537101 - Dobšice NUTS5 CZ0208537101
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 662 5370020
zahrada 139 115941
ovoc. sad 1 7249
travní p. 58 211570
lesní poz 22 237228
vodní pl. nádrž umělá 2 2000
vodní pl. tok přirozený 6 43708
vodní pl. tok umělý 38 64877
zast. pl. společný dvůr 2 1467
zast. pl. zbořeniště 3 1368
zast. pl. 175 95619
ostat.pl. dráha 9 97519
ostat.pl. dálnice 18 94603
ostat.pl. jiná plocha 56 68972
ostat.pl. manipulační pl. 9 34376
ostat.pl. neplodná půda 13 5308
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 101
ostat.pl. ostat.komunikace 90 127529
ostat.pl. pohřeb. 1 2477
ostat.pl. silnice 29 71749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8638
ostat.pl. zeleň 4 8263
Celkem KN 1340 6670582
Par. KMD 1340 6670582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 120
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 423
spoluvlastník 1032

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1841 27.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.07.2019 06:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.