k.ú.: 627968 - Dobříš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540111 - Dobříš NUTS5 CZ020B540111
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1333 4429573
zahrada 1433 649555
ovoc. sad 12 76024
travní p. 925 2802439
lesní poz 399 40795843
vodní pl. nádrž umělá 34 58527
vodní pl. rybník 39 601895
vodní pl. tok přirozený 118 38807
vodní pl. tok umělý 6 1390
vodní pl. zamokřená pl. 4 17062
zast. pl. společný dvůr 33 9160
zast. pl. zbořeniště 16 5368
zast. pl. 3234 736374
ostat.pl. dráha 6 15776
ostat.pl. dálnice 2 33195
ostat.pl. jiná plocha 501 328589
ostat.pl. manipulační pl. 522 798050
ostat.pl. neplodná půda 175 128289
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 7643
ostat.pl. ostat.komunikace 1149 1062535
ostat.pl. pohřeb. 8 23496
ostat.pl. silnice 235 305624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 55120
ostat.pl. zeleň 135 438109
Celkem KN 10348 53418443
Par. DKM 10348 53418443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1128
č.p. byt.dům 100
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 76
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 488
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 4
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 308
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 519
bez čp/če jiná st. 226
bez čp/če obč.vyb 39
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 10
Celkem BUD 3129
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1478
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 35
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 14
Celkem JED 1627
LV 4511
spoluvlastník 8257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2006
THM-V 1:1000 01.01.1977 08.06.2006 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 16:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.