k.ú.: 627968 - Dobříš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540111 - Dobříš NUTS5 CZ020B540111
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1349 4428478
zahrada 1434 640492
ovoc. sad 12 76024
travní p. 923 2810665
lesní poz 399 40795843
vodní pl. nádrž umělá 34 58527
vodní pl. rybník 39 601895
vodní pl. tok přirozený 119 38807
vodní pl. tok umělý 6 1390
vodní pl. zamokřená pl. 4 17062
zast. pl. společný dvůr 33 9160
zast. pl. zbořeniště 16 5368
zast. pl. 3253 740756
ostat.pl. dráha 6 15776
ostat.pl. dálnice 2 33195
ostat.pl. jiná plocha 502 327961
ostat.pl. manipulační pl. 528 796362
ostat.pl. neplodná půda 174 128268
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 7643
ostat.pl. ostat.komunikace 1149 1062535
ostat.pl. pohřeb. 8 23496
ostat.pl. silnice 236 305624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 55007
ostat.pl. zeleň 135 438109
Celkem KN 10390 53418443
Par. DKM 10390 53418443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1082
č.p. byt.dům 104
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 29
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 74
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 531
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 11
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 314
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 527
bez čp/če jiná st. 229
bez čp/če obč.vyb 39
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 10
Celkem BUD 3156
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1481
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 35
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 96
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 6
obč.z. sk.bneb 14
Celkem JED 1702
LV 4538
spoluvlastník 8314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2006
THM-V 1:1000 01.01.1977 08.06.2006 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 18:55

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.