k.ú.: 627968 - Dobříš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540111 - Dobříš NUTS5 CZ020B540111
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1333 4429429
zahrada 1434 649548
ovoc. sad 12 76024
travní p. 925 2802346
lesní poz 399 40795843
vodní pl. nádrž umělá 34 58527
vodní pl. rybník 39 601895
vodní pl. tok přirozený 118 38807
vodní pl. tok umělý 6 1390
vodní pl. zamokřená pl. 4 17062
zast. pl. společný dvůr 33 9160
zast. pl. zbořeniště 16 5368
zast. pl. 3236 736994
ostat.pl. dráha 6 15776
ostat.pl. dálnice 2 33195
ostat.pl. jiná plocha 499 328136
ostat.pl. manipulační pl. 522 798127
ostat.pl. neplodná půda 175 128289
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 7643
ostat.pl. ostat.komunikace 1149 1062535
ostat.pl. pohřeb. 8 23496
ostat.pl. silnice 236 305624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 55120
ostat.pl. zeleň 135 438109
Celkem KN 10350 53418443
Par. DKM 10350 53418443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1125
č.p. byt.dům 100
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 76
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 491
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 4
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 308
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 521
bez čp/če jiná st. 226
bez čp/če obč.vyb 39
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 10
Celkem BUD 3131
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 1478
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 35
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.bneb 14
Celkem JED 1627
LV 4514
spoluvlastník 8261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2006
THM-V 1:1000 01.01.1977 08.06.2006 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 00:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.