k.ú.: 627887 - Dobříň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564745 - Dobříň NUTS5 CZ0423564745
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 1668943
chmelnice 1 707
zahrada 226 212204
ovoc. sad 88 1161056
travní p. 39 62918
lesní poz 72 865920
vodní pl. nádrž umělá 15 133853
vodní pl. tok přirozený 17 241822
zast. pl. společný dvůr 1 52
zast. pl. zbořeniště 2 9502
zast. pl. 367 146447
ostat.pl. dráha 4 91971
ostat.pl. jiná plocha 100 928144
ostat.pl. manipulační pl. 21 160931
ostat.pl. neplodná půda 40 91708
ostat.pl. ostat.komunikace 104 138557
ostat.pl. pohřeb. 1 3036
ostat.pl. silnice 15 81308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13807
ostat.pl. zeleň 4 6615
Celkem KN 1414 6019501
Par. KMD 1414 6019501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 200
č.p. výroba 1
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 357
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 410
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2015
S-SK GS 1:2880 1840 16.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 16:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička