k.ú.: 627879 - Rzy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580091 - Dobříkov NUTS5 CZ0534580091
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 486867
zahrada 54 24622
travní p. 114 317936
lesní poz 39 2108629
vodní pl. nádrž umělá 2 10076
vodní pl. rybník 1 502
vodní pl. tok přirozený 4 3867
vodní pl. tok umělý 2 180
zast. pl. společný dvůr 2 160
zast. pl. 41 16398
ostat.pl. jiná plocha 11 6822
ostat.pl. neplodná půda 4 1747
ostat.pl. ostat.komunikace 32 24376
ostat.pl. silnice 4 9667
Celkem KN 399 3011849
Par. KMD 399 3011849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 40
LV 68
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.