k.ú.: 627844 - Branišov na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553786 - Kdyně NUTS5 CZ0321553786
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 314511
zahrada 29 17033
travní p. 77 310672
lesní poz 22 633864
vodní pl. tok přirozený 1 257
zast. pl. zbořeniště 2 1254
zast. pl. 20 9528
ostat.pl. jiná plocha 7 43029
ostat.pl. manipulační pl. 3 7650
ostat.pl. neplodná půda 25 30166
ostat.pl. ostat.komunikace 32 24911
ostat.pl. silnice 1 404
Celkem KN 269 1393279
Par. KMD 269 1393279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 20
LV 38
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
KM-D 1:2000 30.06.2000 24.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička