k.ú.: 627828 - Karlík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 599727 - Karlík NUTS5 CZ020A599727
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 403835
zahrada 270 178639
ovoc. sad 4 7025
travní p. 26 11897
lesní poz les s budovou 5 206
lesní poz 40 1166954
vodní pl. tok přirozený 24 7686
zast. pl. společný dvůr 2 376
zast. pl. zbořeniště 2 838
zast. pl. 278 38182
ostat.pl. jiná plocha 42 9580
ostat.pl. manipulační pl. 1 93
ostat.pl. neplodná půda 9 2183
ostat.pl. ostat.komunikace 111 41330
ostat.pl. pohřeb. 5 6871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2145
Celkem KN 914 1877840
Par. DKM 914 1877840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 168
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 280
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 32
LV 342
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2003
ZMVM 1:2000 01.10.1984 08.12.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1984 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:36

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".