k.ú.: 627747 - Dobřenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569968 - Dobřenice NUTS5 CZ0521569968
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 4443719
zahrada 262 210605
ovoc. sad 17 104883
travní p. 19 39839
lesní poz 72 1435607
vodní pl. nádrž umělá 10 22086
vodní pl. tok přirozený 5 15621
vodní pl. tok umělý 17 28174
zast. pl. společný dvůr 20 5285
zast. pl. zbořeniště 2 814
zast. pl. 307 211395
ostat.pl. dráha 2 46049
ostat.pl. dálnice 1 90105
ostat.pl. jiná plocha 80 117066
ostat.pl. manipulační pl. 29 99055
ostat.pl. neplodná půda 9 5770
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4702
ostat.pl. ostat.komunikace 91 181700
ostat.pl. pohřeb. 1 2495
ostat.pl. silnice 19 65464
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15735
ostat.pl. zeleň 20 289617
Celkem KN 1260 7435786
Par. DKM 1260 7435786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 185
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 26
obč.z. byt 11
Celkem JED 37
LV 358
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2008 1:1000 23.07.2008 *) KPÚ
DKM 1:1000 18.07.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.07.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 18.07.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 02:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.