k.ú.: 627739 - Střezivojice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531570 - Dobřeň NUTS5 CZ0206531570
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1124722
zahrada 89 46005
ovoc. sad 8 17932
travní p. 73 146257
lesní poz 814 4592291
vodní pl. nádrž umělá 3 1708
zast. pl. společný dvůr 2 402
zast. pl. zbořeniště 4 791
zast. pl. 97 30679
ostat.pl. jiná plocha 77 55585
ostat.pl. manipulační pl. 4 6635
ostat.pl. neplodná půda 93 41919
ostat.pl. ostat.komunikace 121 86388
ostat.pl. silnice 4 33467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7476
ostat.pl. zeleň 3 4105
Celkem KN 1545 6196362
Par. KMD 1545 6196362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 97
LV 129
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2009
S-SK GS 1:2880 1843 19.06.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.08.2019 05:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.