k.ú.: 627721 - Jestřebice u Kokořína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531570 - Dobřeň NUTS5 CZ0206531570
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1564555
zahrada 172 127613
ovoc. sad 10 32830
travní p. 109 190100
lesní poz 1099 5532924
vodní pl. nádrž umělá 2 814
vodní pl. rybník 1 28396
vodní pl. tok přirozený 2 7396
vodní pl. zamokřená pl. 19 55554
zast. pl. zbořeniště 5 2253
zast. pl. 148 46729
ostat.pl. jiná plocha 106 132281
ostat.pl. manipulační pl. 8 870
ostat.pl. neplodná půda 132 75967
ostat.pl. ostat.komunikace 111 147950
ostat.pl. pohřeb. 1 1236
ostat.pl. silnice 14 54662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2184
ostat.pl. zeleň 2 7499
Celkem KN 2036 8011813
Par. DKM 180 1760756
Par. KMD 1856 6251057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 146
LV 208
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2013
DKM-KPÚ 22.12.2009 1:1000 07.01.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1842 08.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 07:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.