k.ú.: 627712 - Dobřeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531570 - Dobřeň NUTS5 CZ0206531570
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 1258084
zahrada 62 36771
ovoc. sad 5 4968
travní p. 38 190966
lesní poz 619 4583134
vodní pl. nádrž umělá 1 286
zast. pl. společný dvůr 6 1991
zast. pl. zbořeniště 1 1140
zast. pl. 62 24151
ostat.pl. jiná plocha 40 54493
ostat.pl. manipulační pl. 16 16438
ostat.pl. neplodná půda 96 62756
ostat.pl. ostat.komunikace 86 84124
ostat.pl. silnice 5 34346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3008
Celkem KN 1244 6356656
Par. KMD 1244 6356656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 57
LV 94
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2015
KM-D 1:2000 18.04.2001 23.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 17.04.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 02.06.2020 17:02

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.