k.ú.: 627682 - Modletice u Dobřejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 598267 - Modletice NUTS5 CZ0209598267
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 1866679
zahrada 72 63002
ovoc. sad 9 36646
travní p. 85 155153
lesní poz 5 11614
vodní pl. nádrž umělá 12 16935
vodní pl. rybník 8 18782
vodní pl. tok přirozený 30 6198
vodní pl. tok umělý 7 16966
vodní pl. zamokřená pl. 3 978
zast. pl. společný dvůr 1 564
zast. pl. zbořeniště 4 1488
zast. pl. 268 320742
ostat.pl. dálnice 25 226505
ostat.pl. jiná plocha 43 20974
ostat.pl. manipulační pl. 57 207737
ostat.pl. neplodná půda 66 43418
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1003
ostat.pl. ostat.komunikace 125 153213
ostat.pl. silnice 37 91985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9011
ostat.pl. zeleň 102 172700
Celkem KN 1307 3442293
Par. DKM 730 2246270
Par. KMD 577 1196023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 82
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 247
byt.z. byt 83
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 90
LV 297
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2012
KMD 1:1000 03.12.2012
DKM-KPÚ 29.10.2010 1:1000 01.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1841 03.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 26.09.2020 00:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička