k.ú.: 627666 - Herink - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564915 - Herink NUTS5 CZ0209564915
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 778 2061580
zahrada 92 46349
travní p. 57 108704
lesní poz les(ne hospodář) 1 928
lesní poz 3 15707
vodní pl. nádrž umělá 6 1531
vodní pl. rybník 1 6882
vodní pl. tok přirozený 31 25474
zast. pl. společný dvůr 3 652
zast. pl. 481 122059
ostat.pl. dálnice 11 38043
ostat.pl. jiná plocha 24 15051
ostat.pl. manipulační pl. 46 89226
ostat.pl. neplodná půda 16 4978
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7819
ostat.pl. ostat.komunikace 69 77198
ostat.pl. silnice 18 39249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 736
ostat.pl. zeleň 85 73107
Celkem KN 1725 2735273
Par. DKM 664 2257950
Par. KMD 1061 477323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 372
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 6
Celkem BUD 474
byt.z. byt 12
obč.z. byt 30
Celkem JED 42
LV 565
spoluvlastník 723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2012
KMD 1:1000 03.12.2012
DKM-KPÚ 30.09.2010 1:1000 06.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1841 03.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 26.09.2020 01:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička