k.ú.: 627640 - Dobřejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538167 - Dobřejovice NUTS5 CZ0209538167
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 2471482
zahrada 294 206035
ovoc. sad 3 35802
travní p. 145 285436
lesní poz 10 18385
vodní pl. nádrž umělá 16 58676
vodní pl. tok přirozený 39 20941
vodní pl. tok umělý 1 315
zast. pl. společný dvůr 4 1141
zast. pl. zbořeniště 5 1988
zast. pl. 492 142169
ostat.pl. dálnice 15 66798
ostat.pl. jiná plocha 101 104932
ostat.pl. manipulační pl. 24 22886
ostat.pl. neplodná půda 81 77638
ostat.pl. ostat.komunikace 155 153983
ostat.pl. silnice 52 102465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11725
ostat.pl. zeleň 92 65470
Celkem KN 2138 3848267
Par. DKM 684 2790207
Par. KMD 1454 1058060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 330
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 487
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 17
obč.z. byt 22
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 93
LV 694
spoluvlastník 996

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2015 na části po KPÚ
DKM-KPÚ 03.03.2011 1:1000 07.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1841 18.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 20.09.2020 22:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.