k.ú.: 627615 - Dobřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557676 - Dobřany NUTS5 CZ0324557676
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32121 - Dobřany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 4 54557
orná půda 1934 10166209
zahrada dobývací prost. 1 178
zahrada 1012 533602
ovoc. sad 26 115520
travní p. 1300 2880951
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 279 5062715
vodní pl. nádrž umělá 29 29251
vodní pl. rybník 8 34550
vodní pl. tok přirozený 683 303101
vodní pl. tok umělý 1 114
vodní pl. zamokřená pl. 33 32051
zast. pl. společný dvůr 5 375
zast. pl. zbořeniště 23 6958
zast. pl. 2326 646278
ostat.pl. dobývací prost. 8 113361
ostat.pl. dráha 18 107743
ostat.pl. dálnice 7 55432
ostat.pl. jiná plocha 998 994634
ostat.pl. manipulační pl. 276 306531
ostat.pl. neplodná půda 192 281742
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 219786
ostat.pl. ostat.komunikace 918 610097
ostat.pl. pohřeb. 1 10674
ostat.pl. silnice 364 360913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 90 1484828
ostat.pl. zeleň 120 261818
Celkem KN 10672 24674032
PK 71 255313
GP 20 82964
Celkem ZE 91 338277
Par. DKM 10262 24112556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 102
č.p. jiná st. 38
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 78
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 892
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 76
č.e. zem.stav 10
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 595
bez čp/če jiná st. 148
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 63
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 102
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2199
byt.z. byt 1151
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 151
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 1351
LV 3152
spoluvlastník 5380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2015
THM-G 1:2000 01.01.1979
ZMVM 1:2000 01.01.1979 07.12.2015
THM-V 1:2000 01.01.1965 07.12.2015
Ins. A 1:1000 01.01.1959 07.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 00:20

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.