k.ú.: 627615 - Dobřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557676 - Dobřany NUTS5 CZ0324557676
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32121 - Dobřany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 4 54557
orná půda 1923 10183804
zahrada dobývací prost. 1 178
zahrada 1013 535024
ovoc. sad 26 115520
travní p. 1319 2903361
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 280 5062467
vodní pl. nádrž umělá 29 29251
vodní pl. rybník 8 35442
vodní pl. tok přirozený 683 303101
vodní pl. tok umělý 1 114
vodní pl. zamokřená pl. 33 32051
zast. pl. společný dvůr 5 375
zast. pl. zbořeniště 31 7971
zast. pl. 2283 632986
ostat.pl. dobývací prost. 8 113361
ostat.pl. dráha 17 107743
ostat.pl. dálnice 7 55432
ostat.pl. jiná plocha 967 992476
ostat.pl. manipulační pl. 273 304684
ostat.pl. neplodná půda 191 282174
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 219786
ostat.pl. ostat.komunikace 879 594135
ostat.pl. pohřeb. 1 10674
ostat.pl. silnice 361 361771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 89 1477388
ostat.pl. zeleň 108 258002
Celkem KN 10556 24673891
PK 71 255313
GP 20 82964
Celkem ZE 91 338277
Par. DKM 10146 24112415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 101
č.p. jiná st. 39
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 79
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 853
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 73
č.e. zem.stav 11
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 590
bez čp/če jiná st. 149
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 38
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 101
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 2146
byt.z. byt 1151
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 145
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1326
LV 3040
spoluvlastník 5157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2015
DKM 1:1000 07.12.2015
THM-G 1:2000 01.01.1979
ZMVM 1:2000 01.01.1979 07.12.2015
THM-V 1:2000 01.01.1965 07.12.2015
Ins. A 1:1000 01.01.1959 07.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 19.09.2020 04:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.