k.ú.: 627551 - Mělčany u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576271 - Dobruška NUTS5 CZ0524576271
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 863815
zahrada 189 138377
travní p. 184 548847
lesní poz 84 1942448
vodní pl. tok přirozený 31 28753
vodní pl. tok umělý 1 273
zast. pl. 136 49041
ostat.pl. jiná plocha 16 11883
ostat.pl. manipulační pl. 6 8151
ostat.pl. neplodná půda 18 6621
ostat.pl. ostat.komunikace 121 104179
ostat.pl. silnice 1 5625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10935
Celkem KN 930 3718948
Par. KMD 930 3718948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 130
LV 163
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.09.2020 04:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.