k.ú.: 627348 - Dobrochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589438 - Dobrochov NUTS5 CZ0713589438
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 1970720
zahrada 145 118418
ovoc. sad 2 6617
travní p. 7 12272
lesní poz les(ne hospodář) 5 23248
vodní pl. tok přirozený 4 7705
vodní pl. tok umělý 1 1377
zast. pl. společný dvůr 2 518
zast. pl. zbořeniště 5 387
zast. pl. 160 45311
ostat.pl. jiná plocha 19 13328
ostat.pl. manipulační pl. 15 16509
ostat.pl. neplodná půda 13 12754
ostat.pl. ostat.komunikace 60 102800
ostat.pl. silnice 6 114690
ostat.pl. zeleň 24 81353
Celkem KN 647 2528007
Par. DKM 300 2293993
Par. KMD 347 234014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 115
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 227
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.01.2018
KMD 1:1000 16.12.2011
Ost. 1:2500 31.12.1940 19.01.2018 S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 27.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička