k.ú.: 627321 - Dobrohostov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569038 - Lípa NUTS5 CZ0631569038
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1568005
zahrada 105 55611
travní p. 175 622491
lesní poz les s budovou 4 84
lesní poz 215 703639
vodní pl. nádrž umělá 6 2087
vodní pl. rybník 3 4158
vodní pl. tok přirozený 27 7258
vodní pl. tok umělý 5 9840
vodní pl. zamokřená pl. 1 1367
zast. pl. zbořeniště 6 1070
zast. pl. 113 40917
ostat.pl. dráha 2 40502
ostat.pl. jiná plocha 31 14482
ostat.pl. manipulační pl. 28 25425
ostat.pl. neplodná půda 21 10539
ostat.pl. ostat.komunikace 101 67956
ostat.pl. silnice 3 14971
Celkem KN 1046 3190402
Par. KMD 1046 3190402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 112
byt.z. byt 5
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 170
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 04.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 03:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.