k.ú.: 627291 - Dobrná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545783 - Dobrná NUTS5 CZ0421545783
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1341710
zahrada 197 98646
ovoc. sad 4 10592
travní p. 433 3634533
lesní poz 92 1112780
vodní pl. nádrž umělá 1 554
vodní pl. tok přirozený 3 7287
vodní pl. zamokřená pl. 1 91
zast. pl. společný dvůr 1 310
zast. pl. zbořeniště 39 9240
zast. pl. 176 75559
ostat.pl. jiná plocha 22 47101
ostat.pl. manipulační pl. 20 33052
ostat.pl. neplodná půda 140 113113
ostat.pl. ostat.komunikace 148 77539
ostat.pl. silnice 15 55072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2388
Celkem KN 1379 6619567
Par. KMD 1379 6619567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 175
LV 239
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
KMD 21.04.2015 1:1000 21.04.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 20.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 24.07.2019 07:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.