k.ú.: 627283 - Brložec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545783 - Dobrná NUTS5 CZ0421545783
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 347631
zahrada 31 17455
travní p. 76 520282
lesní poz 53 1202951
vodní pl. tok přirozený 2 503
zast. pl. společný dvůr 1 158
zast. pl. zbořeniště 9 2714
zast. pl. 39 10542
ostat.pl. jiná plocha 6 2727
ostat.pl. manipulační pl. 3 1432
ostat.pl. neplodná půda 38 34815
ostat.pl. ostat.komunikace 33 44471
ostat.pl. silnice 3 14918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 695
Celkem KN 324 2201294
Par. KMD 324 2201294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 37
LV 64
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
KMD 20.04.2015 1:1000 20.04.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 19.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 19:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.