k.ú.: 627275 - Dobrkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585165 - Dobrkovice NUTS5 CZ0724585165
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 654 1522793
zahrada 149 126156
ovoc. sad 10 61033
travní p. 438 670042
lesní poz 124 1636521
vodní pl. tok přirozený 10 20322
zast. pl. zbořeniště 6 1351
zast. pl. 167 67573
ostat.pl. jiná plocha 108 44571
ostat.pl. manipulační pl. 36 24559
ostat.pl. neplodná půda 63 69450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 76
ostat.pl. ostat.komunikace 79 61492
ostat.pl. silnice 66 17268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6047
ostat.pl. zeleň 8 1848
Celkem KN 1922 4331102
Par. KMD 1922 4331102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 153
LV 221
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2017
KM-D 1:1000 06.02.2002 18.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 06.02.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 05:23

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.