k.ú.: 627267 - Dobrkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 2178773
zahrada 57 60949
ovoc. sad 10 50292
travní p. 13 18205
lesní poz 40 559908
vodní pl. nádrž přírodní 2 1305
zast. pl. společný dvůr 2 1446
zast. pl. 60 34458
ostat.pl. jiná plocha 22 6380
ostat.pl. manipulační pl. 7 7862
ostat.pl. neplodná půda 3 4771
ostat.pl. ostat.komunikace 36 36740
ostat.pl. silnice 4 31431
Celkem KN 619 2992520
Par. KMD 619 2992520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 57
LV 143
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 17.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 05:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.