k.ú.: 627241 - Rovné u Dobrého - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576263 - Dobré NUTS5 CZ0524576263
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 374320
zahrada 69 53723
ovoc. sad 1 8828
travní p. 361 1545855
lesní poz 165 1149382
vodní pl. nádrž přírodní 2 644
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 6 1706
zast. pl. 77 34546
ostat.pl. jiná plocha 13 9394
ostat.pl. manipulační pl. 8 2645
ostat.pl. neplodná půda 43 16045
ostat.pl. ostat.komunikace 113 95943
ostat.pl. silnice 1 31266
ostat.pl. zeleň 2 7949
Celkem KN 909 3332320
Par. DKM 1 72
Par. KMD 908 3332248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 77
LV 117
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2013
S-SK GS 1:2880 1840 19.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 29.09.2020 16:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička