k.ú.: 627208 - Hlinné u Dobrého - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576263 - Dobré NUTS5 CZ0524576263
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 229 1702278
zahrada 145 115813
ovoc. sad 3 4989
travní p. 288 584861
lesní poz 137 440065
vodní pl. nádrž přírodní 7 1734
vodní pl. nádrž umělá 1 544
vodní pl. tok přirozený 19 24508
vodní pl. zamokřená pl. 1 479
zast. pl. společný dvůr 1 444
zast. pl. 98 48332
ostat.pl. dobývací prost. 5 32793
ostat.pl. jiná plocha 28 16466
ostat.pl. manipulační pl. 9 9320
ostat.pl. neplodná půda 49 16737
ostat.pl. ostat.komunikace 113 88427
ostat.pl. silnice 7 20365
ostat.pl. zeleň 2 1317
Celkem KN 1142 3109472
Par. DKM 7 38122
Par. KMD 1135 3071350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 96
LV 138
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 05:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička