k.ú.: 627089 - Horní Dobrá Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572837 - Dobrá Voda u Hořic NUTS5 CZ0522572837
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 1906792
zahrada 140 81670
ovoc. sad 2 2573
travní p. 207 254206
vodní pl. nádrž umělá 4 1723
vodní pl. tok přirozený 163 21960
zast. pl. společný dvůr 2 190
zast. pl. 170 88539
ostat.pl. dráha 3 27520
ostat.pl. jiná plocha 38 20442
ostat.pl. manipulační pl. 23 53873
ostat.pl. neplodná půda 8 2876
ostat.pl. ostat.komunikace 81 32828
ostat.pl. silnice 34 51150
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5686
ostat.pl. zeleň 5 1528
Celkem KN 1451 2553556
Par. DKM 1451 2553556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 22
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 159
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 222
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.03.2015
FÚO 1:2000 01.01.1971 27.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička