k.ú.: 627062 - Dobrá Voda u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595489 - Dobrá Voda NUTS5 CZ0635595489
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1582 4424352
zahrada 229 126840
ovoc. sad 10 13352
travní p. 510 1022645
lesní poz les s budovou 5 868
lesní poz 214 2106626
vodní pl. nádrž umělá 3 5518
vodní pl. rybník 14 88823
vodní pl. tok přirozený 6 6968
vodní pl. tok umělý 7 1303
zast. pl. společný dvůr 3 267
zast. pl. zbořeniště 5 1561
zast. pl. 250 79447
ostat.pl. dráha 4 76648
ostat.pl. jiná plocha 64 71038
ostat.pl. manipulační pl. 79 66968
ostat.pl. neplodná půda 87 57013
ostat.pl. ostat.komunikace 113 109580
ostat.pl. silnice 1 35548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3840
ostat.pl. zeleň 4 1173
Celkem KN 3191 8300378
Par. KMD 3191 8300378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 71
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 23
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 232
LV 317
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 01.06.2020 18:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.