k.ú.: 627054 - Prášily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556084 - Prášily NUTS5 CZ0322556084
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 59754
travní p. 17 722890
lesní poz les(ne hospodář) 494 69530118
vodní pl. nádrž přírodní 4 42295
vodní pl. tok přirozený 5 203522
zast. pl. společný dvůr 15 2969
zast. pl. zbořeniště 6 999
zast. pl. 156 43948
ostat.pl. jiná plocha 468 11920481
ostat.pl. manipulační pl. 11 35254
ostat.pl. neplodná půda 1 3063
ostat.pl. ostat.komunikace 126 786957
ostat.pl. zeleň 67 517421
Celkem KN 1372 83869671
Par. DKM 1372 83869671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 19
rozestav. 6
Celkem BUD 156
byt.z. byt 29
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 13
obč.z. dílna 2
Celkem JED 50
LV 129
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.11.1996
VÚMO 1:5000 01.01.1987 05.11.1996
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 02.06.2020 18:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.