k.ú.: 626953 - Prosetín u Dobkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562408 - Dobkovice NUTS5 CZ0421562408
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 110180
zahrada 79 57128
ovoc. sad 3 6518
travní p. 190 946025
lesní poz 44 368536
vodní pl. tok přirozený 4 9684
zast. pl. zbořeniště 11 1557
zast. pl. 90 15585
ostat.pl. jiná plocha 18 22862
ostat.pl. manipulační pl. 5 2772
ostat.pl. neplodná půda 13 16532
ostat.pl. ostat.komunikace 34 16290
ostat.pl. silnice 3 13774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6236
Celkem KN 520 1593679
Par. KMD 520 1593679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 38
č.e. zem.stav 2
bez čp/če jiná st. 9
rozestav. 2
Celkem BUD 89
LV 140
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 02:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.