k.ú.: 626937 - Dobkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562408 - Dobkovice NUTS5 CZ0421562408
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 125948
zahrada 155 87698
ovoc. sad 2 7510
travní p. 293 1332616
lesní poz les(ne hospodář) 4 85727
lesní poz 65 1676337
vodní pl. nádrž přírodní 1 1851
vodní pl. tok přirozený 11 213804
zast. pl. společný dvůr 2 10372
zast. pl. zbořeniště 53 6416
zast. pl. 193 50962
ostat.pl. dráha 4 90400
ostat.pl. jiná plocha 71 126642
ostat.pl. manipulační pl. 20 49092
ostat.pl. neplodná půda 43 77906
ostat.pl. ostat.komunikace 91 89546
ostat.pl. silnice 19 98398
ostat.pl. skládka 5 1713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18520
Celkem KN 1080 4151458
Par. KMD 1080 4151458
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 5
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 193
byt.z. byt 56
Celkem JED 56
LV 268
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.09.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.