k.ú.: 626929 - Borek u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562718 - Malšovice NUTS5 CZ0421562718
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 383535
zahrada 86 48191
ovoc. sad 4 67532
travní p. 235 980479
lesní poz 78 821528
vodní pl. nádrž umělá 2 241
vodní pl. tok přirozený 1 48996
zast. pl. zbořeniště 21 2482
zast. pl. 86 25774
ostat.pl. dráha 1 19996
ostat.pl. jiná plocha 18 5330
ostat.pl. manipulační pl. 13 19089
ostat.pl. neplodná půda 23 31685
ostat.pl. ostat.komunikace 76 36858
ostat.pl. silnice 8 33019
Celkem KN 695 2524735
Par. KMD 695 2524735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 86
LV 96
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 17:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.