k.ú.: 626872 - Dobešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 4818532
zahrada 228 187107
travní p. 178 1018256
lesní poz 184 5840634
vodní pl. nádrž přírodní 3 348
vodní pl. tok přirozený 11 15740
zast. pl. společný dvůr 2 481
zast. pl. zbořeniště 16 5094
zast. pl. 145 56726
ostat.pl. jiná plocha 47 23095
ostat.pl. manipulační pl. 6 22936
ostat.pl. neplodná půda 11 16619
ostat.pl. ostat.komunikace 142 160977
ostat.pl. pohřeb. 2 1317
ostat.pl. silnice 6 76274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5577
ostat.pl. zeleň 1 171
Celkem KN 1213 12249884
Par. KMD 1213 12249884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 139
LV 162
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2016
KM-D 1:2000 03.08.2000 23.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 03.08.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1875


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 30.09.2020 04:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička