k.ú.: 626872 - Dobešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 4831221
zahrada 227 187107
travní p. 180 1037629
lesní poz 180 5796811
vodní pl. nádrž přírodní 4 519
vodní pl. tok přirozený 13 13492
zast. pl. společný dvůr 2 481
zast. pl. zbořeniště 16 5094
zast. pl. 146 56752
ostat.pl. jiná plocha 46 20880
ostat.pl. manipulační pl. 6 22936
ostat.pl. neplodná půda 11 16619
ostat.pl. ostat.komunikace 142 159775
ostat.pl. pohřeb. 2 1317
ostat.pl. silnice 6 76274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5577
Celkem KN 1213 12232484
Par. KMD 1213 12232484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 140
LV 162
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2016
KM-D 1:1440 03.08.2000 23.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 03.08.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1875


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.